آقای دکتر Mohammad Ali maysami

Dr. Mohammad Ali maysami

گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399110)

11
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers