آقای دکتر Fakhr Hossein

Dr. Fakhr Hossein

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (399166)

6
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers