شیرین احمدنیا | سیویلیکا

دکتر شیرین احمدنیا

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی شیرین احمدنیا در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه (هیات تحریریه)
  • فصلنامه پژواک زنان در تاریخ (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی شیرین احمدنیا در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه علامه طباطبائی (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی شیرین احمدنیا

"Iran in transition", Elsevier BV, (2019), Vol 393, No 10184: 1984-2005
"Setting research priorities to achieve long-term health targets in Iran", International Global Health Society, (2018), Vol 8, No 2:
"The sociological study of nurse-physician professional relationship in Iran", Medknow, (2016), Vol 21, No 6: 583

مقالات شیرین احمدنیا در کنفرانس های داخلی

نگرش و ایده الهای نوجوانان تهرانی در زمینه همسرگزینی، فرزند آوری و تنظیم خانواده
سال 1383
ارائه شده در دومین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران
بررسی جامعه شناختی تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی برمناسبات خانوادگی
سال 1392
ارائه شده در همایش تخصصی بررسی ابعاد شبکه های اجتماعی

مقالات شیرین احمدنیا در ژورنال های داخلی

تاثیر پخش پیام‌های سلامت بر آگاهی، میزان رضایتمندی و اضطراب همراهان بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان مرکز قلب تهران
سال 1397
ارائه شده در مجله آموزش و سلامت جامعه
بهداشت باروری؛ اهمیت درآمد یا آموزش؟مطالعه تطبیقی کشورهای جهان با تاکید بر مناطق آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه خانواده پژوهی
راهبردهای مبتلایان اچ آی ی/ایدز برای مدیریت زندگی پس از بیماری
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه مددکاری اجتماعی
هویت یابی متمایز دختران نسل نو با تاکید بر تحصیلات دانشگاهی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
تجربه افشاء بیماری در بین مبتلایان به اچ آی وی/ایدز (مطالعه ای کیفی در شهر تهران)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات
تجربه زیسته شهروندان تهرانی از پیامدهای معیشتی و سلامت همه گیری کرونا (زمینه ها، شرایط و شیوه های مقابله)
سال 1401
ارائه شده در مجله جامعه شناسی ایران
رابطه هویت جنسیتی بازاندیشانه با رفتار باروری زنان: مورد مطالعه زنان دارای همسر مناطق شهری شهرستان کاشان
سال 1401
ارائه شده در دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی
انتخاب اهدای تخمک: راهی برای رسیدن به مادری (مطالعه پدیدارشناختی تجربه زنان نابارور مراجعه کننده به پژوهشگاه رویان)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران
از سرمایه فرهنگی بوردیو تا سرمایه فرهنگی مرتبط با سلامت به تعبیرآبل: کاربرد شاخصهای نوین در تبیین سبک زندگی سالم
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه رفاه اجتماعی
اثرات اشتغال بر سلامت زنان
سال 1383
ارائه شده در فصلنامه رفاه اجتماعی
مقایسه جنسیتی انگیز هها و رضایت شغلی بهورزان ایران
سال 1387
ارائه شده در فصلنامه رفاه اجتماعی