آقای دکتر Ahmad Golchin

Dr. Ahmad Golchin

استاد-دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400218)

252
104
21
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs