آقای دکتر AliAsghar Jafarzadeh

Dr. AliAsghar Jafarzadeh

استاد، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400313)

54
37
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers