آقای دکتر Nemat Sokhandan Bashir

Dr. Nemat Sokhandan Bashir

دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400449)

6
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers