خانم دکتر farzane heidarpoor

Dr. farzane heidarpoor

استاد- دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401221)

68
56
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers