آقای دکتر Ghodrat Ahmadian

Dr. Ghodrat Ahmadian

دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401627)

3
41
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers