آقای دکتر Amirmasoud Rahimi

Dr. Amirmasoud Rahimi

دانشیار دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402729)

81
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers