آقای مهندس Babak Khaiatrostami

Engineer Babak Khaiatrostami

رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی

Researcher ID: (40303)

20
8
10
2
8
5
34
6

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب استاندارد ملی شماره 15709: «پناهگاه راهبردی بسط پذیر یک طرفه - ویژگیها و روشهای آزمون» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1397 - Persian
 • کتاب استاندارد ملی شماره 15710: «پناهگاه راهبردی بسط پذیر دو طرفه - ویژگیها و روشهای آزمون» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1397 - Persian
 • کتاب استاندارد ملی شماره 15572: «گردشگری و خدمات وابسته - مجتمع های سلامت، تندرستی و آبدرمانی – الزامات خدمات» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1397 - Persian
 • کتاب اصول مهندسی پایدار (انتشارات ایلخانی) - 1396 - Persian
 • کتاب استاندارد ملی شماره 22322: «نردبان های ثابت برای دریچه های آدم رو» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1396 - Persian
 • کتاب استاندارد ملی شماره 20482 «فعالیتهای مرتبط با آب شرب و فاضلاب – مدیریت بحران شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1395 - Persian
 • کتاب استاندارد ملی شماره 20483 «گردشگری و خدمات وابسته - مراکز آبدرمانی چشمه های آبگرم و آب سرد» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1395 - Persian
 • کتاب استاندارد ملی شماره 14692 «مفتول سیمی فولادی - ابعاد و رواداری ها» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1395 - Persian
 • کتاب استاندارد ملی شماره 20210 «هیدرومتری – روشهای اندازه گیری دبی بار بستر» (سازمان ملی استاندارد ایران) - 1394 - Persian
 • پایان نامه بررسی رفتار هیدرولیکی اشکال مختلف دهانه در پل های تاریخی (پایان نامه ارشد) (دانشگاه ازاد اسلامی) - 1393 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • رئیس گروه آمار و اطلاعات مدیریت، شرکت آب منطقه ای اردبیل (1388-1389)
 • مدیر دفتر بهبود مدیریت، شرکت آب منطقه ای اردبیل (1389-1390)
 • سابقه کار صنعتی در کارآموز طرح فاضلاب تهران، شرکت مهندسین مشاور مهاب قدس (1381-1381)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس بهره برداری و نگهداری سد (1383-1387)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس تحقیقات، شرکت آب منطقه ای اردبیل (1387-1388)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس گروه تحقیقات و ارتباط با دانشگاه (1391-1395)
 • سابقه کار صنعتی در ناظر پایه 3 عمران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل (1395-1396)
 • سابقه کار صنعتی در رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برقابی (1398-1399)

جوایز و افتخارات

 • کسب تقدیرنامه از مشاور وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بعنوان پژوهشگر برتر بخش آب کشور (1395)
 • کسب تقدیرنامه از معاون وزیر نیرو بعنوان راهبر پژوهشی برتر کشور (1394)
 • کسب تقدیرنامه برای پایان نامه برتر واحد دانشگاهی (1394)
 • کسب تقدیرنامه از استاندار اردبیل بعنوان پژوهشگر برتر استان (1393)
 • کسب تقدیرنامه از انجمن علمی دانشجویان عمران دانشگاه تبریز (1383)

Workshops

 • نشست تخصصی «بررسی نظام نامه مدیریت سیلاب کشور» - دانشگاه محقق اردبیلی - انجمن هیدرولیک ایران (1396)
 • نشست تخصصی «بحران آب زیرزمینی، چالشها و راه حلها» - دانشگاه محقق اردبیلی - انجمن هیدرولیک ایران (1396)
 • کارگاه آموزشی «آشنایی با کنتورهای هوشمند و کاربرد آن در تعادل بخشی آبهای زیرزمینی» - دانشگاه محقق اردبیلی - انجمن هیدرولیک ایران (1396)
 • کارگاه آموزشی «مدلسازی دو بعدی و سه بعدی آبهای زیرزمینی تحت نرم افزار GMS» - دانشگاه محقق اردبیلی - انجمن هیدرولیک ایران (1396)
 • روشهای پیشرفته در برنامه ریزی منابع آب - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1395)
 • SPSS - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1395)
 • مدلهای شبیه ساز در مهندسی عمران و آب - دانشگاه محقق اردبیلی (1395)
 • مدلهای بهینه ساز در مهندسی عمران و آب - دانشگاه محقق اردبیلی (1395)
 • کارگاه آموزشی «اندرکنش سازه های دریایی و بستر دریا» - دانشگاه محقق اردبیلی (1395)
 • اولین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم - دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (1395)
 • پایش مخازن سدها - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1394)
 • اصول و مبانی پدافند غیرعامل در طرحهای آبی - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1394)
 • همایش بررسی پدیده ال نینو و اثرات احتمالی آن بر استان اردبیل - اداره کل هواشناسی استان اردبیل (1394)
 • MIKE11 - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1393)
 • کارگاه آموزشی CCHE2D - دانشگاه آزاد اسلامی (1393)
 • سمینار آموزشی بازرسی فنی و تجهیزات صنعت آب - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1393)
 • WEAP - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1392)
 • کارگاه آموزشی «کاربرد نرم افزار Ansys در مدل سازی سدهای بتنی» - دانشگاه محقق اردبیلی (1392)
 • کارگاه آموزشی «صعوبت های اجرایی پروژه سد و نیروگاه سنگ توده 2 در کشور تاجیکستان» - دانشگاه محقق اردبیلی (1392)
 • ایمنی و کنترل پایداری سدها - شرکت مدیریت منابع آب ایران (1391)
 • روشها و فناوریهای نوین در مدیریت منابع آب - مرکز تحقیقات منابع آب (شهرکرد) (1391)
 • ابزار دقیق سدهای خاکی و بتنی - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1391)
 • International Workshop on Transboundary Waters, Opprtunities for Cooperation - ICQHS (1391)
 • مدیریت تطبیقی برای برنامه ریزی پروژه های منابع آب - مهندسان مشاور کریت کارا (1390)
 • HEC-RAS در مهندسی رودخانه - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1390)
 • مدیریت بهره برداری هوشمند - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (گیلان) (1390)
 • تحلیل و تفسیر نتایج آزمایشات فنی - دفتر آموزش و پژوهش استانداری اردبیل (1390)
 • Vensim در سیستم پویای منابع آب - موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو (1390)
 • مدیریت بهم پیوسته منابع آب - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1390)
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1389)
 • GIS در منابع آب - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1389)
 • زبان انگلیسی سطح عالی (1 تا 4) - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1389)
 • ICDL - موسسه آموزش عالی صنعت آب و برق (آذربایجان) (1388)
 • زبان انگلیسی سطح کافی - موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو (1385)

Other

 • عضو هیئت تحریریه نشریه «سامانه» (علمی– دانشجوئی) دانشکده عمران دانشگاه تبریز (1381 – 1383)
 • عضو هیئت تحریریه نشریه «نظام آبادگران» سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل (1385 – 1387)
 • عضو هیئت اجرائی اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران - 1392
 • عضو هیئت اجرائی اولین کنفرانس ملی آب، محیط زیست و توسعه پایدار - 1395
 • عضو شورای سیاستگذاری شانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران - 1396