آقای دکتر Lotf Allah Vakili

Dr. Lotf Allah Vakili

مدرس دانشگاه

Researcher ID: (404159)

6
1
1
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو سابق استعداددرخشان باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان دانشگاه

Researchs

  • (تشخیص حملات سایبری در کنترل سلسله مراتبی تسهیم توان در ریزشبکه های هوشمند) این طرح برپایه قانون لیاپانوف میباشد و با نرم افزار مطلب شبیه سازی گردیده است (1399)

Books

  • پایان نامه تشخیص اختلالات در کنترل سلسله مراتبی تسهیم توان در ریزشبکه های هوشمند (دانشگاه) - 1401 - Persian

Teaching Experience

  • استاد مدعو دانشگاه دولتی(1390-تاکنون )

سوابق شغلی و تخصصی

  • عضو سازمان نظام مهندسی (تاکنون)

Other

  • داور ثابت مقالات چندین مجله داخلی