آقای حجة الاسلام mohammad jawad burhani

mohammad jawad burhani

Researcher ID: (404546)

2
23
3
2
4

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • ریاست موسسه فرهنگی خدماتی فانوس
 • عضو هیئت علمی از سال 90 تا 93 دانشگاه کاتب
 • استاد مدعو از سال 1390 تا 1400 دانشگاه های خصوصی افغانستان
 • استاد مدعو از سال 1400 تا کنون دانشگاه ادیان و مذاهب

Researchs

 • ترجمه قرآن کریم (1400)
 • تدوین سیره اجتماعی معصومین علیهم السلام در قالب چهارده جلد. (1386)

Books

 • کتاب سیره اجتماعی امام حسن مجتبی علیه السلام (پژوهشگاه آستان قدس رضوی) - 1400 - Persian
 • کتاب آموزش احکام مقدماتی (موسسه فانوس و مقصودی) - 1400 - Persian
 • کتاب آموزش اخلاق مقدماتی (موسسه فانوس و مقصودی) - 1400 - Persian
 • کتاب آموزش عقاید مقدماتی (موسسه فانوس و مقصودی) - 1400 - Persian
 • کتاب آموزش عقاید متوسطه (موسسه فانوس و مقصودی) - 1400 - Persian
 • کتاب آموزش اخلاق متوسطه (موسسه فانوس و مقصودی) - 1400 - Persian
 • کتاب آموزش احکام متوسطه (موسسه فانوس و مقصودی) - 1400 - Persian
 • کتاب سیره اجتماعی حضرت زهرا علیها السلام (فانوس) - 1399 - Persian
 • کتاب مبادی فقه اسلامی (دانشگاه غرجستان) - 1399 - Persian
 • کتاب سبک زندگی خانوادگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (موسسه فرهنگی خدماتی فانوس) - 1398 - Persian
 • کتاب روش تحقیق (موسسه فانوس و مقصودی) - 1398 - Persian
 • کتاب مبانی استنباط حقوق اسلامی (موسسه فانوس و مقصودی) - 1398 - Persian
 • کتاب زن در اندیشه آیت الله فیاض (موسسه صاحب الامر) - 1398 - Persian
 • کتاب مباحث تئوریک فقهی درباره مسائل مستحدثه ترجمه (موسسه فرهنگی خدماتی فانوس) - 1397 - Persian
 • کتاب اراضی از نگاه فقه اسلامی ترجمه (موسسه فرهنگی خدماتی فانوس) - 1396 - Persian
 • کتاب سیره اجتماعی امام حسین علیه السلام (دارالمبلغین) - 1395 - Persian
 • کتاب حکومت اسلامی و جایگاه زن ترجمه (بوستان کتاب) - 1395 - Persian
 • کتاب فروغ پارسایی زندگینامه استاد عادل (بوستان کتاب) - 1394 - Persian
 • کتاب زندگینامه استاد عبدالصمد فیاض جودری (امیر) - 1392 - Persian
 • کتاب بانکداری اسلامی ترجمه (موسسه صاحب الامر) - 1390 - Persian
 • کتاب بانک از نگاه اسلام ترجمه (بوستان کتاب) - 1388 - Persian
 • کتاب نقش اسلام در دگرگونی اجتماعی با تاکید بر افغانستان معاصر (موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) - 1388 - Persian
 • کتاب سیره اجتماعی پیامبر (بوستان کتاب) - 1386 - Persian

Teaching Experience

Education

Workshops

 • کارگاه ترجمه عربی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره (1377)
 • کارگاه ترجمه انگلیسی - موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (1375)