مصطفی آرزومند لیالکل | سیویلیکا

مصطفی آرزومند لیالکل

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی


مقالات مصطفی آرزومند لیالکل در کنفرانس های داخلی

بررسی برخی از مولفه های نقد جامعه شناسی در اشعار سهراب سپهری
سال 1397
ارائه شده در پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
بررسی توحید در متون عرفانی و تاثیر نهج البلاغه بر آن
سال 1397
ارائه شده در ششمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به ادبیات داستانی معاصر
بررسی تناسب فرم و محتوای شاهنامه با روح زمانه دوره غزنوی با کمک نظریه تاریخذهنیت عامه
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
مفهوم «روح زمانه» در «تاریخ ذهنیت ها»
سال 1402
ارائه شده در شانزدهمین کنفرانس بین المللی زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

مقالات مصطفی آرزومند لیالکل در ژورنال های داخلی

اعمال نفوذ در روابط داخلی دربار غزنوی (با تکیه بر میانجیگری در تاریخ بیهقی)
سال 1397
ارائه شده در مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی
بررسی شخصیت فرهاد از واقعیت تا افسانه
سال 1389
ارائه شده در دوفصلنامه تاریخ ادبیات
تاریخ ذهنیت و مطالعات شاهنامه
سال 1400
ارائه شده در پژوهشنامه ادب حماسی
تحلیل تاثیر شاهنامه بر نام گذاری های دوران غزنوی و سلجوقی به کمک نظریه تاریخ ذهنیت ها
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق)

سوابق استادی مصطفی آرزومند لیالکل

مربی
1395 - 1401
مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
1392 - 1394

تحصیلات مصطفی آرزومند لیالکل

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
1394 - 1400