آقای دکتر Abolfazl Behniafar

Dr. Abolfazl Behniafar

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (406335)

37
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers