آقای دکتر Shahrokh Farhangi

Dr. Shahrokh Farhangi

Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407110)

42
4
94
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers