ماندانا آرش | سیویلیکا

دکتر ماندانا آرش

عضو هیات علمی دانشگاه

معرفی


علاقه مندی ها

مدیریت آموزشی
پژوهش و آنالیز آماری
مشاوره تحصیلی و برنامه ریزی درسی

عضویت ماندانا آرش در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو پیوسته سازمان نظام پرستاری
  • عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
  • عضو پیوسته انجمن مشاوره ایران

مقالات ماندانا آرش در کنفرانس های داخلی

نقش ارزشهای فرهنگی در آموزش اصول خود مراقبتی
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر
ارزیابی تاثیر آموزش خود مراقبتی بر کفایت دیالیز بیماران همو دیالیزی در شهر کرج
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر
تبیین نقش عوامل مدیریتی بر پایداری تعهد حرفه ای در پرستاران با استفاده از نظریه داده بنیاد
سال 1402
ارائه شده در هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی
آرش، ماندانا؛ حنیفه نژاد، عسگر. تببین و ارزیابی نقش فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعامل و یادگیری در اثربخشی عملکرد پرستاران. بیست و چهارمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی. تهران
سال 1402
آرش ،ماندانا ؛ قورچیان ، نادر قلی ؛ جعفری ، پریوش ؛ جمالی ، اختر. تبیین نقش یادگیری خلاق و تفکر انتقادی بر ارتقا ایمنی بیماران و کاهش خطاهای عملکردی در دانشجویان پرستاری. دومین کنگره بین المللی مجازی ایمنی بیمار و آموزش پزشکی . تبریز.
سال 1402
آرش ، ماندانا ؛ قورچیان ، نادر قلی ؛ جعفری ، پریوش ؛ جمالی ، اختر. طراحی و تبیین الگوی افزایش تعهد حرفه ای مبتنی بر عوامل معنوی در دانشجویان پرستاری . نخستین همایش ملی دو سالانه دین ، انسان و سلامت با رویکرد مطالعات بین رشته ای. شیراز .
سال 1402
آرش ،ماندانا ؛ قورچیان ، نادر قلی ؛ جعفری ، پریوش ؛ جمالی ، اختر. تبیین نقش عوامل مدیریتی بر پایداری تعهد حرفه ای در پرستاران با استفاده از نظریه داده بنیاد. هفتمین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم پزشکی
سال 1402
آرش ، ماندانا . بررسی تاثیر نوع صافی بر ارتقاء کفایت دیالیز در بیماران همودیالیزی . نوزدهمین کنگره انجن اورولوژی ایران و دهمین کنگره پرستاری اورولوژی . تهران.
سال 1395
آرش ، ماندانا . بررسی ملاحظات اخلاقی در جنین های باقی مانده از روشهای باروری خارج رحمی، تازه های علمی باروری و ناباروری، تهران.
سال 1394
آرش ، ماندانا . بررسی ارتباط خود مراقبتی با شدت علائم و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بیماران مبتلا به آسم ،سومین کنگره آموزش بیمار و خود مراقبتی . تهران.
سال 1393
آرش ، ماندانا . چالش های اخلاقی در سرنوشت جنین های اضافی حاصل از شیوه های درمانی محیط خارج از رحم . سومین کنگره سالیانه اخلاق پزشکی : اخلاق پزشکی و سلامت باروری . تهران .
سال 1391
آرش ، ماندانا . مراقبت سالم و ایمن در پرستاری ، مامایی و پیشگیری از بیماریها ، منطقه ای ، ضرورت رعایت حفظ حریم و خلوت بیمار در ارائه مراقبت های ایمن پرستاری ، کرج.
سال 1390
آرش ، ماندانا. نقش عادات صحیح مصرف بر سلامتی و ارتقا کیفیت زندگی ارائه شده در اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت.
سال 1389

مقالات ماندانا آرش در ژورنال های داخلی

بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرج
سال 1388
ارائه شده در مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا
شناسایی ابعاد و مولفه های افزایش و پایداری تعهد حرفه ای در دانشجویان پرستاری: ارائه یک مدل مفهومی
سال 1401
ارائه شده در نشریه آموزش پرستاری
بررسی تاثیر آموزش راهنمای تغذیه ای بر شاخصهای اسپیرومتریک دربیماران مبتلا به COPD
سال 1388
ارائه شده در مجله پژوهش پرستاری ایران
طراحی الگو جهت تبیین نقش دانشگاه در توسعه تعهد حرفه ای دانشجویان پرستاری
سال 1401
ارائه شده در مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرج
سال 1388
ارائه شده در مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا
Arash , Mandana ; Ghourchian , Nadergholi ; Jafari , Parivash ; Jamali , Akhtar . Design and evaluation of professional commitment development model in nursing students using structural equation modeling . Journal of Medical Education Development . 16(50): 28-39.
سال 2023
بررسی تاثیر بیماری آسم بر عملکرد و کیفیت زندگی مبتلایان منتشر شده در مجله پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
سال 1389

طرح های پژوهشی ماندانا آرش

طراحی مدل توسعه سرمایه انسانی با تکیه بر الگوی جانشین پروری در بین پرستاران (مجری طرح ، طرح در حال اجرا)
سال 1401
بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم در بیمارستانهای کرج (مجری طرح)
سال 1389
بررسی تاثیر آموزش راهنمای تغذیه ای بر شاخص های اسپیرومتریک در بیماران مبتلا به COPD (همکار طرح)
سال 1388

تحصیلات ماندانا آرش

دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
1300 - 1300

سوابق شغلی ماندانا آرش

سابقه کار دانشگاهی عضو هیات علمی
1000 - 1000

جوایز و افتخارات ماندانا آرش

استاد نمونه دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1401