آقای دکتر Salah Khouchakzadeh

Dr. Salah Khouchakzadeh

استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407625)

27
37
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers