خانم دکتر Atefeh Parvaresh Rizi

Dr. Atefeh Parvaresh Rizi

دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407626)

44
38
2
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers