آقای دکتر Esmail Narmashiri

Dr. Esmail Narmashiri

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408741)

4
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers