خانم دکتر Fazileh Khani

Dr. Fazileh Khani

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409918)

3
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers