آقای دکتر Aliraza Ali sofi

Dr. Aliraza Ali sofi

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور (دانشیار)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (409976)

2
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers