مونا جامی پور | سیویلیکا

دکتر مونا جامی پور

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)

معرفی

استان
قم
شهر
قم

سمتهای علمی و اجرایی مونا جامی پور در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • دوفصلنامه پژوهش های روانشناختی در مدیریت (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی مونا جامی پور در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه حضرت معصومه (س) (عضو هیات علمی)

مقالات مونا جامی پور در کنفرانس های داخلی

نقش مدیریت دانش در نوآوری و افزایش خلاقیت سازمان ها
سال 1394
ارائه شده در کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
چالش پیاده سازی موفق سیستم های مدیریت دانش: بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت دانش با رویکردی آمیخته
سال 1393
ارائه شده در کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
تبیین مولفههای موثر بر پذیرش و تداوم استفاده از سیستمهای مدیریت دانش درسازمانهای داخلی: رویکرد کیفی
سال 1392
ارائه شده در ششمین کنفرانس مدیریت دانش
چالش موفقیت برون سپاری فناوری اطلاعات از منظر مدیریت تغییر سازمانی بر اساس رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی
چالش همراستایی استراتژیک مدیریت دانش: طراحی متدولوژی برنامه ریزی استراتژیک مدیریت دانش
سال 1395
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
شناسایی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در تجارت موبایل
سال 1396
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
ارایه چارچوب کلی از ارزیابی عملکرد مراکز رشد مجازی
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی الگوهای مدیریت در عصر پیشرفت
بررسی منافع و فرصت های بکارگیری رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط
سال 1397
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
ارایه چارچوب موفقیت سازمان ها در پیاده سازی تجارت اجتماعی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
ارزش تجاری مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
بازی های تبلیغی و ویژگی های اثربخش آن
سال 1397
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
شناسایی مولفه های موفقیت توسعه بازی های تبلیغی صلح آمیز
سال 1399
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در حسابداری و مدیریت
چالش های برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی رسانه اجتماعی
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
گیمیفیکیشن ابزاری نوظهور در پیاده سازی مدیریت دانش
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
چالش های پیاده سازی هوشمندی کسب وکار در کسب وکار های اینترنتی
سال 1399
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
شناسایی کاربرد و تاثیر گیمیفیکیشن در آموزش
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
شناسایی کاربرد های واقعیت افزوده در آموزش الکترونیک
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
شناسایی الزامات پیاده سازی بازایابی داده محور
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
ارائه چارچوب مفهومی بکارگیری رسانه اجتماعی در نوآوری مدل کسب وکار
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
شناسایی کاربردهای بازی پردازی در حوزه منابع انسانی
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری
تاثیر کیفیت وبسایت بر خرید وسواسی آنلاین با نقش میانجی اعتماد و لذت درک شده
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

مقالات مونا جامی پور در ژورنال های داخلی

ارائه مدل اعتماد در تجارت اجتماعی با بررسی تاثیر کیفیت وب سایت های اجتماعی در صنعت گردشگری
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی
طراحی چارچوب مدیریت تجربه مشتری در تجارت اجتماعی: رویکردی آمیخته
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده
چارچوب عوامل موفقیت پیادهسازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مدیریت توسعه فناوری
شناسایی عوامل موثر بر همراستایی استراتژیک بازاریابی با فناوری اطلاعات در سازمانها
سال 1399
ارائه شده در فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند
شناسایی و رتبه بندی فرصت ها و چالش های بازاریابی رسانه های اجتماعی
سال 1398
ارائه شده در مجله تحقیقات بازاریابی نوین
طراحی چارچوب کسب هوشمندی رقابتی ۰/۲ با بهره گیری از روش بهترین بدترین (BWM)
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بازرگانی
بررسی تاثیر گرایش استراتژیک کسب وکار بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بازرگانی
طراحی چارچوبی برای پیاده سازی تجارت اجتماعی: با تاکید بر ظرفیت تغییر سازمانی
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بازرگانی
تاثیر قابلیت های تجارت اجتماعی بر نگرش مشتریان به خرید بهواسطه اعتماد (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مدیریت بازرگانی
Developing the Change Management Model in Outsourcing of IT Services: Using Interpretive -Structural Modeling (ISM)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
Introducing KM Strategic Alignment Road Map in Iranian Public Agencies Studied in Tehran Regional Electricity Company
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
Challenge of successful KMSs implementation: exploration of effective factors on KM acceptance via mixed method
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
Designing a Maturity Model of KM Aligned with Business Strategies Using Meta Synthesis Method
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات
واکاوی عوامل ایجاد کننده نارضایتی مشتریان از برنامه های کاربردی سفارش غذا
سال 1400
ارائه شده در مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی
ارائه چارچوب ارزیابی آمادگی سازمان ها در پیاده سازی دورکاری: رویکردی آمیخته
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه بهبود مدیریت
ارائه مدلی برای توانمندسازی کسب وکارهای خانگی تحت پوشش بسیج سازندگی استان قم
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج
واکاوی چالش های اخلاقی به کارگیری رسانه های اجتماعی در ایران: رویکردی اکتشافی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
شناسایی و اولویت بندی کاربردهای هوش مصنوعی در بازاریابی برخط
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی
شناسایی و اولویت بندی ارزش های تجاری رسانه های اجتماعی در کسب وکارهای کوچک و متوسط: مروری نظامند
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات رسانه های نوین
ارائه چارچوب هم رقابتی کسب و کارها در دوران کرونا
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی
چالش پیاده سازی برنامه های سلامت همراه در بحران کرونا: شناسایی عوامل موثر بر کیفیت تجربه در برنامه های کاربردی سلامت همراه
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده
ارائه چهارچوب ارزیابی کیفیت محتوای کاربرساخته در رسانه های اجتماعی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه مطالعات میان رشته ای ارتباطات و رسانه
چهارچوب ارزیابی عملکرد بازاریابی رسانه های اجتماعی در شرکت های کوچک و متوسط؛ رویکردی ترکیبی
سال 1401
ارائه شده در مجله تحقیقات بازاریابی نوین
بررسی چگونگی تاثیرپذیری مدیریت منابع انسانی از اینترنت اشیا
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه مدیریت دولتی
شناسایی شکاف های دانشی در پروژه های تجدید ساختار سازمانی (مطالعه موردی: شرکت های پالایش نفت)
سال 1402
ارائه شده در مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی