آقای دکتر Mohammad Yamani douzi Sorkhabi

Dr. Mohammad Yamani douzi Sorkhabi

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410256)

8
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers