آقای دکتر Rashed Sahraeian

Dr. Rashed Sahraeian

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (410281)

25
8
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers