خانم دکتر Zohreh Borghei

Dr. Zohreh Borghei

مدیر جامعه الزهرا(س)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414597)

7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران