آقای دکتر Morteza Bahram

Dr. Morteza Bahram

Professor, Urmia University

فرد مهم علمی - Researcher ID: (415102)

10
10
76
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers