آقای مهندس Ali Malekli

Engineer Ali Malekli

Researcher ID: (415294)

6
2
1
6
1

Books

  • کتاب معرفی کامل IPv6 (نشر انتخاب) - 1401 - Persian
  • کتاب نگاهی به TCP/IP (نشر انتخاب) - 1401 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • عضو شورای سیاستگذاری فناوری اطلاعات - شورای اسلامی شهر قم (1400-تاکنون)
  • مشاور شهرهوشمند شورای اسلامی قم (1400-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس دروس تخصصی شبکه و امنیت - جهاد دانشگاهی (1390-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس دروس تخصصی شبکه و امنیت - مجتمع فنی تهران (1390-تاکنون)
  • سابقه کار صنعتی در مدیرکل فناوری اطلاعات شهرداری قم (1395)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدرس دروس تخصصی امنیت - مرکز آپا دانشگاه قم (1393-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • کسب عنوان برترین شهر هوشمند (1395)