آقای Mohammadreza KhorramabadiArani

Mohammadreza KhorramabadiArani

دانشگاه قم

Researcher ID: (415547)

3
1
1
3

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر دانشگاه قم (1401)

Workshops

  • دوره مهارت افزایی پژوهشگری با رویکرد مقاله نویسی - کتابخانه مرکزی دانشگاه قم (1401)
  • دوره مهارت های کاربردی در تدوین و چاپ مقالات - بنیاد ملی نخبگان (1401)
  • کارگاه تخصصی علم سنجی و معیارهای سنجش علم - گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم (1399)