آقای دکتر Hesam Rahbarimagham

Dr. Hesam Rahbarimagham

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

Researcher ID: (416828)

19
1
1
1
1
7

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • مشاور انجمن‌علمی مهندسی برق

Conference Papers

Teaching Experience

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در استاد (1392-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • استاد پژوهشگر برتر (1399)