آقای Moein Saadi

Moein Saadi

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

Researcher ID: (417162)

4
3
1
4
2

_Master of International Law An English Language instructor

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • پژوهشگر انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
  • (شورای مرکزی) عضو سابق انجمن علمی حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق

Conference Papers

Journal Papers

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در تدریس زبان انگلیسی (1395-1403)

Workshops

  • مهارت افزایی و اشتغال جوانان - انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد (1401)
  • کارگاه آموزشی اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی - مرکز حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری و دانشگاه قم (1401)
  • بازیابی اسناد و اطلاعات سازمان ملل متحد - دانشگاه قم (1400)
  • کارگاه آموزشی اصول پژوهش - پردیس فارابی دانشگاه تهران (1399)

Other

  • میزان تسلط به زبان‌های خارجه: ۱.زبان انگلیسی ۲.زبان عربی