آقای دکتر Rasoul Daneshfaraz

Dr. Rasoul Daneshfaraz

استاد عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (417727)

145
73
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers