حیدر عالیه | سیویلیکا

حیدر عالیه

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه موسسه آموزش عالی طبرستان


مقالات حیدر عالیه در کنفرانس های داخلی

تبیین اندیشه های امام خمینی(ره) از دیدگاه حقوقی
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
بررسی تحلیلی تحریم های اقتصادی
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
تبیین مسئولیت اجتماعی از دیدگاه حقوقی
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در تعلیم و تربیت، روانشناسی، فقه و حقوق و علوم اجتماعی
بررسی سیستم حقوقی حل و فصل اختلافات در چارچوب سازمان تجارت جهانی
سال 1401
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، حقوق، مطالعات اجتماعی و روانشناسی
بررسی تطبیقی معاهدات سرمایه گذاری دو جانبه ایران
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
محدودیت ها و موانع حقوقی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در BIT ایران با سایر کشورها
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
تحلیل مفاهیمی مالکیت مالک از ملک در حقوق ایران
سال 1401
ارائه شده در دهمین کنفرانس ملی حقوق، علوم اجتماعی و انسانی، روانشناسی و مشاوره
تاثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی و امنیت ملی کشورهای عضو
سال 1401
ارائه شده در هفتمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
مزایا حقوقی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در BIT ایران با سایر کشورها
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی
تحلیلی بر سازمان تجارت جهانی
سال 1401
ارائه شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و علوم قضایی

تحصیلات حیدر عالیه

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
1396 - 1398

سوابق شغلی حیدر عالیه

سایر سوابق وکیل دادگستری
0 - تاکنون