مهری پاکزاد | سیویلیکا

دکتر مهری پاکزاد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

معرفی

عضو هیات علمی


سمتهای علمی و اجرایی مهری پاکزاد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی مهری پاکزاد

معرفی «هشت بهشت» ادریس بدلیسی و سه نسخه خطی معتبر
مقایسه ی خسرو شیرین نظامی با بیت منظوم فولکور کردی
نعت و ستایش حضرت محمد صلی الله علیه و آله در شعر کلاسیک کردی

مقالات مهری پاکزاد در کنفرانس های داخلی

مقایسه ی خسرو شیرین نظامی با بیت منظوم فولکور کردی
سال 1392
ارائه شده در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
تاثیر شعر سعدی بر تاریخ هشت بهشت (مقدمه، بهشت اول)حکیم ادریس بدلیسی
سال 1395
ارائه شده در همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
گذری بر کاروانسرا در شعر کلاسیک کردی
سال 1399
ارائه شده در همایش ملی کاروانسراهای ایران: گذشته،حال، آینده
نعت و ستایش در منظومه فتحنامه حسام الملک سروده میرزا احمد الهامی کرمانشاهی (۱۲۶۴ ۱۳۲۵ ه .ق)
سال 1402
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
تلمیح به جمشید پادشاه اسطوره ای شاهنامه در غزل کردی
سال 1402
ارائه شده در چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی

مقالات مهری پاکزاد در ژورنال های داخلی

مراتب سلوک از منظر عطار و شبستری با تکیه بر منطق الطیر و گلشن راز
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی
سیر کاربرد و جلوه های ادبی دو واژه معمار و معماری (در شعر کلاسیک فارسی از آغاز تا جامی)
سال 1399
ارائه شده در پژوهشنامه ادب غنایی
بررسی چندمولفه عرفانی درمنظومه شیخ صنعان ادب عامیانه کردی با روایت مام احمدلطفی
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه عرفان اسلامی
ادریس بدلیسی، هشت بهشت و دیگر آثار او
سال 1389
ارائه شده در پژوهشنامه ادب حماسی
45. بررسی و تطبیق درونمایه های داستانی بهرام و گلندام امین الدین صافی و بیت(منظومه ملحون) عامیانه کردی؛ فصلنامه ادبیات و زبان های محلی ایران زمین)نشریه علمی(دوره جدید- سال ششم- شماره چهارم- زمستان 1399 - شماره پیوسته30
سال 1399
پاکزاد، مهری، مقایسه ی دو روایت از قصه ی مهر و وفا در ادب عامیانه ی کردی با روایت فارسی از شعوری کاشی در دو ماهنامه فرهنگ و ادب عامه سال5، شماره 15، مرداد و شهرویر 1396. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
سال 1396
تطبیق مبانی فکری شعر دوره های خراسانی و عراقی با توجه به لغات خرقه و دستار چاپ شده در مجله ی علمی پژوهشی بهار ادب، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) سال 5، شماره 2، تابستان 91 ، شماره پی در پی 16
سال 1391
پاکزاد، مهری، در شناخت هشت بهشت در فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد شماره 29، بهار 1390
سال 1390

تالیفات مهری پاکزاد

دوجلدی : مقدمه، تصحیح و تعلیقات بهشت اول و دوم از هشت بهشت ادریس بدلیسی(دانشگاه آزاد اسلامی/ تهران)
1397 - فارسی
عروض و قافیه(انتشارات پویان(شیخ شرفی)/ تهران)
1394 - فارسی

سوابق استادی مهری پاکزاد

استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
1385 - 1402
استادیار
1380

تحصیلات مهری پاکزاد

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
1385 - 1389

سوابق شغلی مهری پاکزاد

تدریس دانشگاهی عضو هیأت علمی
1380 - تاکنون

جوایز و افتخارات مهری پاکزاد

4 مورد دیپلم افتخار برترین گوینده در جشنواره های سراسری تولیدات صدا و سیمای مراکز استانها اولین مورد شانزدهمین جشنواره
1387
دیپلم افتخار برترین گوینده در پانزدهمین جشنواره سراسری تولیدات صدا و سیمای مراکز استانها
1386
دیپلم افتخار برترین گوینده در سیزدهمین جشنواره سراسری تولیدات صدا و سیمای مراکز استانها
1385
دیپلم افتخار برترین گوینده در هفتمین جشنواره سراسری تولیدات صدا و سیمای مراکز استانها
1378

سوابق حضور مهری پاکزاد در دوره ها و کارگاههای تخصصی

بیش از صد دوره روش تدریس، اندیشه اسلامی، دانش افزایی، کامپیوتر وقرآن و... - دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ارومیه
(0)