آقای Mohammad Hassan Sangtarash

Mohammad Hassan Sangtarash

Researcher ID: (418883)

1
1
9
3
7
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Books

 • گزارش ایران در عرصه رقابت جنگهای نوپدید کوانتومی (خبرگزاری اسپوتنیک روسیه) - 1403 - Persian
 • گزارش Russia needs interaction with Iran in its conflictual geopolitics (tehrantimes) - 1402 - English
 • گزارش (جنگنده روس که در ارتش ایران کابوس دشمنان می شود)تحلیل حضور جنگنده های سوخو35 سوپرفلانکر در ایران (خبرگزاری اسپوتنیک روسیه) - 1401 - Persian
 • گزارش Iran’s Purchase of Russian Fighter Jets Underlines Shifting Regional Geopolitics (jamestown) - 1401 - English
 • گزارش (پرنده های رزمی که آسمان روسیه و ایران را سپر خواهند کرد )گزارش تعاملات ایران و روسیه در ساخت بالگرد و معرفی بالگرد سلحشور، اختراع سنگتراش (اسپوتنیک روسیه) - 1401 - Persian
 • گزارش سرآغاز بلوک نظامی-سیاسی ایران، روسیه و چین (گزارش رزمایش دریایی مشترک ایران روسیه و چین) (اسپوتنیک روسیه) - 1401 - Persian
 • گزارش ناوگان دریایی ایران، سپری علیه دزدان دریایی و کابوسی بی پایان برای غرب (درباره حضور ناوگان دریایی ارتش در اقیانوس های جهان) (اسپوتنیک روسیه) - 1401 - Persian
 • گزارش (اربعین، کلید تمدن سازی اسلامی است) نگاهی ژئوکالچر و ژئوپلتیک به پدیده اربعین (خبگزاری مهر) - 1397 - Persian
 • گزارش (جبهه های گشوده پیش روی ایران) تهدیدات موجود علیه ایران و راهبرد ما (روزنامه وطن امروز) - 1397 - Persian

Education

 • کارشناسی ارشد مطالعات اروپا Kharazmi University1398-1401
 • کارشناسی دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی سازمان ارتباطات اسلامی1392-1394
 • کاردانی خبرنگاری دانشکده خبر1386-1390

Workshops

 • investigation and prosecution of the zionist regimes crimes: international law perespective - cultural attache islamic republic of iran and Allameh Tabatabai University (2021)
 • syrian studies - cultural attache islamic republic of iran and Allameh Tabatabai University (2021)
 • اقتصاد سیاسی توافق راهبردی ایران و چین: گسترش قلمروهای ملی و منطقه ای موثر - انجمن ژئوپلتیک ایران (1400)
 • دیپلماسی اقتصادی ج.ا.ا فرصت ها و چالش ها 1400-1404 - دانشگاه امام صادق(ع) (1400)
 • سیاست بازگشت به برجام - دانشگاه حکیم سزواری-علامه طباطبائی-دانشگاه تهران-دانشگاه شیراز و.. (1400)
 • دیپلماسی مقاومت - دانشگاه امام خمینی(ره) (1400)
 • تکنیک های آینده پژوهی در سیاست خارجی و روابط بین الملل - انجمن علمی روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی (1399)