آقای Ahmad Arefi

Ahmad Arefi

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

Researcher ID: (419113)

7
2
3
2
6
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Journal Papers

Books

 • پایان نامه الواقع الفائق والسلطة في روایة «شیفا؛ مخطوطة القرن الصغیر» لعبدالرزاق طواهریة وفقا لنظریتي جان بودریار ومیشیل فوكو ما بعد الحداثیة (دانشگاه علامه طباطبایی تهران) - 1403 - Arabic
 • پایان نامه جمالیّة الأسالیب النحویّة في روایة «حرب الکلب الثانیّة» لإبراهیم نصرالله (دانشگاه تربیت مدرس تهران) - 1398 - Arabic

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در برگزاری کلاسهای درسی برای دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران زیر نظر انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (1399-1400)
 • سابقه کار دانشگاهی در برگزاری کلاسهای کنکوری ارشد و دکتری زبان و ادبیات عربی زیر نظر انجمن علمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی (1400-1400)

جوایز و افتخارات

 • مدرک زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران (1401)
 • کسب معدل کل 18:44 در مقطع دکتری از دانشگاه علامه طباطبایی تهران (1400)
 • داور مجله دراسات في السردانیة العربیة متعلق به دانشگاه خوارزمی (1399)
 • کسب لوح تقدیر از دانشگاه تربیت مدرس تهران (1397)
 • رتبه یک کشوری کنکور کارشناسی ارشد (1396)
 • کسب لوح تقدیر از دانشگاه سیستان و بلوچستان (1396)

Workshops

 • تحلیل گفتمان انتقادی - دانشگاه تربیت مدرس (1400)
 • نشانه - معناشناسی - دانشگاه تربیت مدرس (1399)
 • نقد و بررسی نظریه پست مدرنیسم لیوتار - دانشگاه علامه طباطبایی تهران (1399)
 • پژوهش های قرآنی - دانشگاه شهید بهشتی تهران (1397)

Other

 • شاعر