آقای دکتر Mansour izadi

Dr. Mansour izadi

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر اصفهان.PHD.ENTREPRENEUR Ship

Researcher ID: (424324)

6
2
1
1
1
13
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه تدریس در مدرس (1395-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • کارآفرین برتر کشاورزی در اولین گرد همایی ملی دانشجویان و دانش آموختگان کار آفرین کشاورزی دانشگاه شیراز (1393)

Workshops

 • FREELANCER - مرکزآموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی(ره) (1401)
 • COMFAR - مرکز آموزش وپژوهش کمیته امداد امام خمینی(ره) (1401)
 • مشاوره و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر - اولین کنگره ملی مشاوره و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر تهران (1395)
 • مشاوره شغلی و کار آفرینی - نخستین کنفرانس بین المللی روانشناسی و مشاوره مرودشت (1394)
 • نقش کارآفرینی و اشتغال در کاهش خشونت های اجتماعی - اولین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی ایران (1393)
 • مبانی اصلاح الگوی مصرف - مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی(ره) (1390)
 • مشاوره شغلی - مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی(ره) (1389)
 • مهارت ارتباط موثر - مجتمع فنی تهران (1388)
 • مهارتهای کسب و کار - مجتمع فنی تهران (1388)
 • امداد و کمک های اولیه عمومی - سازمان جمعیت هلال احمر (1387)
 • ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری - مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی(ره) (1386)
 • فنون مذاکره - مرکز آموزش و پژوهش کمیته امداد امام خمینی(ره) (1385)
 • ICDL - دانش پارسیان استانداری فارس (1384)

Other

 • مدرس، دوره های تخصصی، مرکز آموزشهای آزاد دانشگاه صنعتی شیراز.مدرس دوره های تخصصی جهاد دانشگاهی