منیره رحیمی کلدانلو

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

Researcher ID: (427152)

2
4
2
2
3
4
3
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • پژوهشگر عضو پیوسته انجمن فقه و حقوق خانواده ایران

Journal Papers

Researchs

 • عنوان مقاله : مطالعه تطبیقی ساختار قضایی دادگاه های ایران ، آمریکا و آلمان / « فصلنامه پژوهش های تطبیقی عدل و انصاف » (1402)
 • عنوان مقاله : رویکردی بر افزایش قاچاق کالا و ارز و راهکارهای مقابله و کنترل آن / « مجله علمی حقوق و مطالعات نوین » (1402)

Books

 • کتاب واکاوی آئین دادرسی جرایم سازمان قضایی نیروهای مسلح (موسسه آموزشی _ تالیفی ارشدان) - 1402 - Persian
 • کتاب رویکردی بر قانون مبارزه با مواد مخدر ( مبتنی بر آخرین اصلاحات ) (موسسه آموزشی _ تالیفی ارشدان) - 1402 - Persian

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • وکیل دادگستری تهران (1400-تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس تخصصی گرایش حقوق خانواده (1401-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر حوزه حقوق کیفری و جرم شناسی (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در پژوهشگر حوزه حقوق خانواده (1400-تاکنون)

Workshops

 • مهارت حضور در عرصه دادرسی - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری (1401)
 • دوره تخصصی قرارداد نویسی ، لایحه نویسی ، شکوائیه نویسی ، دادخواست نویسی - پژوهشگاه شهر دانش (1401)
 • مدرسه تابستانه حقوق خانواده - دانشگاه امام صادق (ع) (1400)