سهند آقایی | سیویلیکا

دکتر سهند آقایی

شاعر و نویسنده، مترجم، محقق، منتقد، استاد دانشگاه، پژوهشگر شاهنامه و اساطیر ایرانی

معرفی

علاقه مند به حوزه هنر و علوم انسانی


مقالات سهند آقایی در ژورنال های داخلی

نزول به جهان زیرین در اسطوره های ایران
سال 1401
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی
«دفتری که باز می شود و ظلم را می بندد» | دم زدنی درباب مرجعیت ادبی و روشنفکری نیما یوشیج. نویسنده: سهند آقایی. به سفارش روزنامه اعتماد و منتشرشده در پرونده «هنر و ادبیات» سالنامه (مجله) ویژه نوروز روزنامه «اعتماد» ذیل موضوع کلی «مرجعیت ادبی و روشنفکری».
سال 1402

یادداشت علمی سهند آقایی

شعر زمان
سال 1402

یادداشت علمی سهند آقایی

شعر زمان
سال 1402

تالیفات سهند آقایی

«شمنیسم ایرانی»(خاموش)
1401 - فارسی
«قطعات»
1401 - فارسی
«راهیست، دائو ده جینگ»(کانال تلگرامی rahist)
1401 - فارسی
«ردپای اندیشه‌های شمنی در اسطوره‌های ایران با تکیه بر شاهنامه»
1401 - فارسی
«رود»(منجنیق / آلمان (اروپا))
1397 - فارسی
«سرودهای اناهیتا»(جوانه‌توس / تهران)
1394 - فارسی
«گزارش پایانی یادگار زریران»(مشکی / تهران)
1394 - فارسی
«پنج کتاب» (آموزشی)(مرآت / تهران)
1394 - فارسی
«پلاکارد» - گزیده شعرهای احمد مطر(جوانه‌توس / تهران)
1393 - فارسی
«مثلن همین کلاغ» - ترجمه شعرهای جوی هارجو - مترجم همکار: پروانه فخام‌زاده(سرزمین اهورایی / تهران)
1393 - فارسی
«ایوان بونین» - مترجم همکار: پروانه فخام‌زاده(مشکی / تهران)
1393 - فارسی
«تق تق». ترجمه «احادیث الابواب» احمد مطر(مشکی / تهران)
1393 - فارسی
«خیابان و عشق» - گزیده شعرهای مارگرت اتوود - مترجم همکار: مینا جعفری‌ثابت(سرزمین اهورایی / تهران)
1393 - فارسی
تصحیح دیوان شرف الدین رضا سبزواری
1393 - فارسی
«جهان ساعتش را با چشم‌های تو تنظیم می‌کند» - ترجمه شعرهای نزار قبانی(جوانه‌توس / تهران)
1392 - فارسی
«عبدالقادری از جنگل آمده بود»(جوانه‌توس / تهران)
1388 - فارسی
«نبودن خیلی راحت‌تره» - مترجم همکار: محمدمهدی شجاعی(مشکی / تهران)
1387 - فارسی
«شبان سرزمین‌های زخم»(ثالث / تهران)
1385 - فارسی

سوابق استادی سهند آقایی

استادیار دانشگاه تهران
1397 - 1398

تحصیلات سهند آقایی

دکتری تخصصی زبان و ادبیات فارسی
1394 - 1401
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
1390 - 1393
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
1385 - 1390