آقای Erfan Molavi

Erfan Molavi

Researcher ID: (433408)

1
2
2
1

Books

  • کتاب اصول حاکم بر صلاحیت و رسیدگی دعاوی بین‌المللی - 1402 - Persian
  • کتاب بررسی آثار عدم تطبیق کالا در حقوق ایران و حقوق بین‌الملل - 1402 - Persian

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر فصلنامه علمی - تخصصی (مطالعات حقوق) (1401)