جواد اسماعیل زاده | سیویلیکا

جواد اسماعیل زاده

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی جواد اسماعیل زاده در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی مواد، مهندسی شیمی و ایمنی صنعتی (دبیر اجرایی)