رضا محموداوغلی | سیویلیکا

دکتر رضا محموداوغلی

دانشیاردانشگاه محقق اردبیلی

معرفی

استان
اردبیل
شهر
اردبیل

سمتهای علمی و اجرایی رضا محموداوغلی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی رضا محموداوغلی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه محقق اردبیلی (عضو هیات علمی)

مقالات رضا محموداوغلی در کنفرانس های داخلی

بازیگران قفقاز و منافع جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سیاستگذاری انرژی)
سال 1396
ارائه شده در هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران؛ تهدیدها و فرصت ها
سال 1398
ارائه شده در کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها
بررسی آسیب شناسی رسانه های اجتماعی مجازی در زمینه دینداری
سال 1398
ارائه شده در دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی
تبیین نقش و تاثیر دین در جنبش های اجتماعی معاصر
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
سبک زندگی و ارتباط آن با دینداری در ایران
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین
دینداری و فرهنگ شهروندی
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی روان شناسی و دین

مقالات رضا محموداوغلی در ژورنال های داخلی

بررسی عوامل موثر بر خشونت سیاسی مطالعه موردی: جمعیت بلوچ شهر زاهدان
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست
تهدیدات امنیتی روابط روسیه و ارمنستان در قفقاز جنوبی
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه سیاست دفاعی
بررسی رابطه مصرف رسانه ای با مشارکت سیاسی دانشجویان دانشگاه اصفهان
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
رسانه و برسازی هویت اجتماعی پسامدرن
سال 1390
ارائه شده در فصلنامه پژوهشهای ارتباطی
سنجش تاثیر شبکه های اجتماعی بر مشارکت سیاسی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مازندران
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی کاربردی
تحلیل رابطه بین مصرف رسانه ای و میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی کاربردی
بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی کاربردی
مولفه های قدرت هوشمند در نهج البلاغه
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهشنامه علوی
بررسی رابطه مشارکت سیاسی و احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان اصفهانی
سال 1391
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران
نظام پاسخگویی در حکمرانی خوب و رابطه آن با دینداری در شرایط شیوع ویروس کرونا( مورد مطالعه کارکنان فرمانداری شهرستان اردستان)
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران
نقش نفت در حمله آمریکا به عراق
سال 1388
ارائه شده در فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی
قدرت هوشمند در راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
سال 1400
ارائه شده در مجله آفاق امنیت
بازنمایی نقش بازیگران خارجی در فرآیند دولت ملت سازی جمهوری آذربایجان با تاکید بر نقش جمهوری اسلامی ایران
سال 1401
ارائه شده در مجله آفاق امنیت
مقایسه روش شناسی ماکس وبر و جواد طباطبایی درباره دلیل عقب ماندگی ایران دوران قدیم
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه روش شناسی علوم انسانی
بررسی روش شناسی امیل دورکیم از منظر پیتر وینچ در مطالعه پدیده های اجتماعی
سال 1392
ارائه شده در مجله دانش سیاسی و بین المللی
بررسی و نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر از دیدگاه هرمنوتیک انتقادی هابرماس
سال 1391
ارائه شده در مجله دانش سیاسی و بین المللی
جنگ دوم قره باغ (۲۰۲۰): علل، زمینه ها و پیامدها
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه سیاست دفاعی
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران های اعتقادی سیاسی دوره (۲۰۳ ۱۸۳ ق)
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه فرهنگ رضوی
بررسی تاثیر برنامه های فرهنگی دانشگاه بر مشارکت سیاسی دانشجویان با نقش میانجی هوش سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اراک)
سال 1402
ارائه شده در مجله مطالعات سیاسی اجتماعی تاریخ معاصر ایران
مقایسه آراء مارتین هایدگر و سید حسن نصر در باب علم مدرن
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
بررسی رابطه استفاده از اینترنت با رویکرد و مشارکت سیاسی (مطالعه موردی شهر اصفهان)
سال 1390
ارائه شده در دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
بررسی فرایند تصمیم‎گیری در سیاست خارجی رژیم صهیونیستی بر اساس مدل پیوستگی جیمز روزنا با تاکید بر جنگ‎های این رژیم
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه سیاست دفاعی
سنجش رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه زن در توسعه و سیاست
فرایند بسیج سیاسی جنبش های اسلام گرایانه در ترکیه
سال 1390
ارائه شده در مجله آفاق امنیت
بررسی رابطه مصرف اینترنتی و سبک زندگی دانشجویان: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان
سال 1393
ارائه شده در فصلنامه رفاه اجتماعی
احساس محرومیت نسبی در میان قوم بلوچ و تاثیر آن بر خشونت سیاسی
سال 1395
ارائه شده در دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری
نقدی بر جایگاه طبقه در مدرنیته انعطاف پذیر «اولریش بک»
سال 1395
ارائه شده در دو فصلنامه پژوهش سیاست نظری
نقش حق خواهی در رسیدن به آرمان مطلوب در اندیشه ی سیاسی امام خمینی (ره) و آ یت ال ل ه خامنه ای (مدظله)
سال 1403
ارائه شده در فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر