سید عباس رجائی | سیویلیکا

دکتر سید عباس رجائی

دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی سید عباس رجائی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • پژوهش های جغرافیای انسانی (مدیر مسئول)
  • فصلنامه چشم انداز شهرهای آینده (هیات تحریریه)

سمتهای علمی و اجرایی سید عباس رجائی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)
  • اولین همایش ملی سکونتگاه های انسانی ایران (دبیر علمی)

مقالات سید عباس رجائی در کنفرانس های داخلی

عابرین فراموش شده در شهرسازی ایران نگاهی به مشکلات معلولان جسمی - حرکتی در استفاده از پیاده روها و ارائه پیشنهاداتی جهت ایجاد تسهیلات لازم
سال 1385
ارائه شده در همایش ملی مناسب سازی محیط شهری
توسعه شهری و اثرات اکولوژیکی آن بر ساخت مورد: شهر تنکابن
سال 1385
ارائه شده در اولین همایش ملی عمران شهری
به کارگیری GIS و مدل سازی فضایی به عنوان یک ابزار مدیریتی در جلوگیری از انقراض مرجانهای جزایر خلیج فارس با تاکید بر اثرات گردشگری بر مرجانها
سال 1389
ارائه شده در ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
گذری اجمالی بر راهکار توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی
سال 1389
ارائه شده در دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
نگرشی بر پویش جمعیتی در روستاهای پیراشهری
سال 1393
ارائه شده در همایش ملی توسعه پایدار روستایی در افق 1404
بررسی آسیب پذیری بافت شهری با تاکید بر پدیده فرونشست زمین (مطالعه موردی: شهر تهران)
سال 1396
ارائه شده در پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی
تاثیر کمبود آب بر آینده شهری مطالعه موردی(شهر میبد)
سال 1396
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی معماری ،شهرسازی و جغرافیا
تاثیر حمل و نقل عمومی ناکارآمد بر ترافیک شهری؛مطالعه موردی :شهرزنجان
سال 1396
ارائه شده در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
بررسی رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط های شهری (مطالعه موردی: محله کرشته شهریار)
سال 1396
ارائه شده در دومین همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
سنجش و تحلیل توزیع فضایی سالخوردگی جمعیت کلان شهر تهران
سال 1397
ارائه شده در اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
شناسایی شاخص های بافت های ناکارآمد شهری در محلات ناپایدار (مطالعه موردی: محله هرندی)
سال 1397
ارائه شده در سیزدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
تحلیل نقش آموزش درآمایش مخاطره طبیعی زلزله(مطالعه موردی؛استان ایلام)
سال 1400
ارائه شده در دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست
تحلیل اثرات کووید ۱۹ بر تغییر انتظارات مردم از کارکرد مسکن (مورد مطالعه: مناطق ۱، ۶ و ۱۹ شهر تهران)
سال 1401
ارائه شده در دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در محلات منطقه ۱۰ کلانشهر تهران
سال 1401
ارائه شده در دومین همایش ملی رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
راهبرد ایجاد منطقه شهری و تخصصی شدن شهرهای مرزی به منظور کاهش آسیب های ناشی از تهاجم
سال 1401
ارائه شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مدیریت مرز
یکپارچگی شهرهای جدید در مناطق کلانشهریاز طریق اتصال به شبکه ریلی پرسرعت(نمونه مورد: منطقه کلانشهری تهران)
سال 1401
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی روز آینده، شهر آینده

مقالات سید عباس رجائی در ژورنال های داخلی

ارزیابی رفاه اجتماعی در مناطق روستایی با تاکید بر دیدگاه ساکنان محلی مطالعه موردی: دهستان خیر (شهرستان استهبان)
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی
تحلیل توزیع فضایی کاربری های جاذب گردشگری در مقصدهای گردشگری مطالعه موردی: شهر زنجان
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی
تحلیل فضایی تاثیر فضاهای بی دفاع شهری بر وقوع جرم سرقت شهری (نمونه موردی: محله هرندی تهران)
سال 1397
ارائه شده در دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری
عوامل موثر بر شکل گیری شبکه های مهاجرتی در تهران مورد: رامشه ای های مقیم تهران
سال 1394
ارائه شده در مجله آمایش جغرافیایی فضا
تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری
سال 1394
ارائه شده در مجله آمایش جغرافیایی فضا
پهنه بندی و تعیین قابلیت اراضی جهت دفن پسماندهای شهری با استفاده از روش AHP-Fuzzy در محیط GIS - مطالعه موردی: شهر قلعه گنج
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)
آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعه موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری
بررسی وضعیت مسکن پایدار شهری در ناحیه 1 منطقه 9 تهران
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه شهر پایدار
عوامل مؤثر بر وفاداری در گردشگری مطالعه موردی: شهر قشم
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه گردشگری شهری
ارزیابی الگوی جرایم سرقت براساس پیکره‌بندی فضایی (مطالعه موردی شهر ورامین)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی
کارکردگرایی و شهر
سال 1389
ارائه شده در فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)
تحلیل فضایی تغییرات اندازه شهر با میزان آسیب پذیری اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرهای با بیش از ۱۰ هزار نفر جمعیت در ایران
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)
گذار از بازار کار شهری به بازار کار منطقه ای در ایران (تحلیلی بر داده های جمعیت شناور)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)
پهنه بندی ظرفیت سیل خیزی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه مدیریت بحران
تحلیل فضایی تاب آوری شهری در برابر زلزله مطالعه موردی: منطقه یک شهر تهران
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه شهر پایدار
ارزیابی میزان انطباق سامانه اتوبوس های تندرو شهر تهران با رویکرد توسعه حمل ونقل محور
سال 1397
ارائه شده در پژوهش های جغرافیای انسانی
ارزیابی تطبیقی شاخص های عینی و ذهنی کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی شهر ورامین
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه آمایش محیط
اثرات گسترش فیزیکی بر تاب آوری زیست محیطی شهر بابل
سال 1400
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا
جیگاه داده های مکانی در اطلس های شهری با تاکید بر اطلس کلانشهر تهران
سال 1390
ارائه شده در دوماهنامه شهرنگار
رویکردهای تحلیلی شبکه ریلی پرسرعت در توسعه مناطق کلان شهری چندمرکزی
سال 1402
ارائه شده در مجله آمایش سرزمین
ارزیابی حیات گردشگری شهری در حوزه مرکزی مشهد در پیک سوم شیوع کووید-۱۹
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه گردشگری شهری
تحلیل مکانی آمد و شدهای روزانه مرتبط با کار و تحصیل در مناطق روستایی پیرامون کلان شهرها (مطالعه موردی: منطقه کلان شهری تهران)
سال 1392
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های روستایی
تحلیل بازآفرینی بافت های فرسوده شهری با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مورد مطالعه: محله نعمت آباد منطقه ۱۹ تهران)
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه جغرافیا
ارزیابی تناسب کاربری اراضی از طریق مدل توان اکولوژیک در استان اردبیل با هدف آمایش سرزمین
سال 1392
ارائه شده در مجله آمایش سرزمین
نقش وجوه ارسالی و سرمایه گذاری مهاجران در توسعه روستایی مورد: دهستان رامشه(شهرستان اصفهان)
سال 1387
ارائه شده در پژوهش های جغرافیای انسانی
تحلیل مکانی شاخص های ذهنی تاب آوری در سکونتگاه های غیررسمی منطقه ۴ شهر زاهدان
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا)
تعیین مولفه های تاب آوری کالبدی در بافت مسکونی شهر بجنورد با استفاده از خودهمبستگی فضایی موران
سال 1398
ارائه شده در مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری
مکان یابی مراکز امداد در مدیریت بحران با تاکید بر سیل
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه شهر ایمن
ابعاد ، عوامل و فرایندهای موثر بر وقوع سیلاب در شهر ایلام
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه شهر ایمن

طرح های پژوهشی سید عباس رجائی

حال و آینده ماهیان خاویاری (فرصت ها و تهدیدها)
سال 1396
ارائه شده در مرکز پژوهشهای مجلس