آیدین لطف اله زادگان | سیویلیکا

دکتر آیدین لطف اله زادگان

کارشناس

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و علاقه مند به حوزه حقوق


مقالات آیدین لطف اله زادگان در ژورنال های داخلی

وکالت در امور مادی؛ پژوهشی در فقه و حقوق ایران با نگاهی جزئی نسبت به حقوق مصر و انگلستان
سال 1401
ارائه شده در مجله علمی حقوق و مطالعات نوین

یادداشت علمی آیدین لطف اله زادگان

ماهیت حقوقی معامله فضولی
سال 1402
تعارض مواد ۳۴ و ۳۵۸ قانون مدنی و حل آن
سال 1402
قاعده دراء
سال 1402
قاعده ید
سال 1402
جایگاه اراضی ملی در میان اقسام اموال و مالکیت
سال 1402
تعریف اراضی خالصه یا خالصجات
سال 1402

یادداشت علمی آیدین لطف اله زادگان

ماهیت حقوقی معامله فضولی
سال 1402
تعارض مواد ۳۴ و ۳۵۸ قانون مدنی و حل آن
سال 1402
قاعده دراء
سال 1402
قاعده ید
سال 1402
جایگاه اراضی ملی در میان اقسام اموال و مالکیت
سال 1402
تعریف اراضی خالصه یا خالصجات
سال 1402

تالیفات آیدین لطف اله زادگان

قانون یار حقوق تعهدات(چتردانش)
1402 - فارسی
حقوق اموال و مالکیت به زبان ساده(چتردانش)
1402 - فارسی
حقوق وصیت و ارث به زبان ساده(چتردانش)
1402 - فارسی
قانون مدنی از منظر دکترین حقوقی «موارد متعارض، اختلافی و مسکوت» به انضمام نظرات اختصاصی شارح ممتاز قانون مدنی دکتر ناصر کاتوزیان(چتردانش)
1402 - فارسی
حقوق خانواده به زبان ساده(چتردانش)
1401 - فارسی
سوالات چهارگزینه ای طبقه بندی شده حقوق ثبت و آیین‌نامه ثبتی(چتر دانش)
1401 - فارسی

تحصیلات آیدین لطف اله زادگان

کارشناسی حقوق قضایی
1387 - 1391

سوابق حضور آیدین لطف اله زادگان در دوره ها و کارگاههای تخصصی

حقوق خانواده - سامانه جامع داوری
(1400)

سایر موارد

مدرس ، پژوهشگر و محقق برتر حوزه حقوق خصوصی-تلمذ در محضر اساتید به نام حقوق از جمله دکتر حسین آقایی نیا و دکتر رضا موسی زاده-پیرو مکتب و روش علامه محمد جعفر جعفری لنگرودی-تاریخدان در حوزه تاریخ اسلامی