آقای Milad Hamzezadeh

Milad Hamzezadeh

کارشناس و مشاور حقوقی

Researcher ID: (445732)

1
3
3

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس و مشاور حقوقی موسسه عدالت گسترعرفان (1399-1402)
  • نماینده حقوقی شرکت اورمان چوب (1400-1402)
  • مشاور و نماینده حقوقی واحدصنفی دید آفرین ارومیه (1398-1400)

Workshops

  • داوری قراردادهای پیمانکاری - مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (1402)
  • داوری پیشرفته - کانون وکلای دادگستری استان آذربایجانغربی (1402)
  • تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی - اتاق بازرگانی ایران (1402)