جواد حسین زاده ساداتی | سیویلیکا

دکتر جواد حسین زاده ساداتی

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان

معرفی

استان
اصفهان
شهر
کاشان

سمتهای علمی و اجرایی جواد حسین زاده ساداتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه کاشان (عضو هیات علمی)
  • ششمین همایش ملی باستان شناسی ایران (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات جواد حسین زاده ساداتی در کنفرانس های داخلی

نگاهی انتقادی به رویکردهای باستان شناسی دوران اسلامی در ایران
سال 1398
ارائه شده در اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران

مقالات جواد حسین زاده ساداتی در ژورنال های داخلی

فناوری و صنایع در باستان‌شناسی نقدی بر کتاب "رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری"
سال 1399
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر ژنتیک ‌باستان‌شناسی
سال 1398
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
"استخوانشناسی انسانی در باستانشناسی"، نقد و بررسی کتاب
سال 1399
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی
تجزیه و تحلیل دی ان ای باستانی (aDNA) استخوان بزهای اهلی دوره نوسنگی دشتهای کاشان و قزوین
سال 1394
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی
قبرستان نوش آباد محوطه ای از دوره نوسنگی در دشت کاشان
سال 1397
ارائه شده در مجله علمی «کاشان شناسی »
بررسی باستان شناختی گورستان مرق در ارتفاعات کاشان: مطالعات اولیه و گاهنگاری
سال 1399
ارائه شده در مجله علمی «کاشان شناسی »
بررسی و نقد کتاب تاریخ فرهنگ و هنر ایران (پیش از اسلام)
سال 1396
ارائه شده در پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
"باستان شناسی آسیای مرکزی"، نقد و بررسی کتاب
سال 1400
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی
منطبق سازی تاریخ گذاری های مطلق (۱۴C) و نسبی گورستان عصر آهن مسجد کبود تبریز براساس روش طیف سنج جرمی شتاب دهنده (AMS)
سال 1402
ارائه شده در دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی
مطالعه تطبیقی روند پیچیدگی های اجتماعی-اقتصادی فلات مرکزی و جنوب غرب ایران در نیمه دوم هزاره پنجم پیش ازمیلاد
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه