خانم baharak yadegar jamshidi

baharak yadegar jamshidi

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد تبریز

Researcher ID: (448485)

2
1
1
2

Books

  • کتاب ایمن سازی شغلی (راهنمای جامع امنیت شغلی در دنیای مدرن) (سیاوش میرزایی میلانی، حسین بوداقی خواجه نوبر، بهارک یادگار جمشیدی /تبریز) - 1402 - Persian

Teaching Experience

  • عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز(1402-تاکنون )

Education

  • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی Islamic Azad University of Tabriz1400-1402
  • کارشناسی حسابداری پیام نور تهران غرب1396-1400