مهدیه سلیمی پور اقکند | سیویلیکا

مهدیه سلیمی پور اقکند

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان


مقالات مهدیه سلیمی پور اقکند در کنفرانس های داخلی

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی اول دبستان از نظر فعال بودن با تکنیک ویلیام رومی
سال 1401
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی مطالعات کاربردی در فرایندهای تعلیم و تربیت
تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم دبستان از نظر فعال بودن با تکنیک ویلیام رومی
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه
تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم دبستان از نظر فعال بودن با تکنیک ویلیام رومی
سال 1402
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
بررسی عوامل موثر بر ترک تحصیل دانش آموزان
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش بین المللی مشاوره، مددکاری اجتماعی و تعلیم و تربیت با رویکرد نگاهی به آینده

تحصیلات مهدیه سلیمی پور اقکند

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
1401
کارشناسی علوم تربیتی
1397 - 1401

سوابق شغلی مهدیه سلیمی پور اقکند

تدریس دانشگاهی آموزگاری
1401 - تاکنون