ادریس جهانگیر | سیویلیکا

ادریس جهانگیر

گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه‌ای

معرفی

علاقه مند به حوزه معماری و شهرسازی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی ادریس جهانگیر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری (عضو هیات علمی)

مقالات ادریس جهانگیر در کنفرانس های داخلی

ظرفیتسنجی میزان جذب سفرهای شهری از طریق تحلیل معیارهای مؤثر بر جذب سفر، مطالعه موردی منطقه شش شهرداری تهران
سال 1394
ارائه شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
جهانگیر، ادریس و شبنم لطیفی. " برنامه ریزی راهبردی توسعه ی اجتماع محلی با رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور (مطالعه موردی: محله ی ایرانشهر تهران)." همایش بین المللی سکونتگاه های فقیرنشین شهری، دانشگاه کردستان، سنندج
سال 1395

مقالات ادریس جهانگیر در ژورنال های داخلی

سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در پارک های شهری با تاکید بر جنسیت (مطالعه موردی: پارک دیدگاه سنندج)
سال 1396
ارائه شده در فصلنامه پژوهش های علوم جغرافیایی ، معماری و شهرسازی

طرح های پژوهشی ادریس جهانگیر

انطباق سیاست های سند ملی آمایش سرزمین با سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه
سال 1401
ارائه شده در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری
اصلاح و چابک سازی فرایند برنامه ریزی توسعه
سال 1401
ارائه شده در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری
الزامات و فرایندهای تحقق توسعه مکران
سال 1401
ارائه شده در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری
موضوعات کلیدی برنامه هفتم توسعه از منظر سند ملی آمایش سرزمین (اهداف، راهبردها و سیاست ها)
سال 1401
ارائه شده در مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری

تالیفات ادریس جهانگیر

شناسایی الگوهای توسعه کالبدی کلان‌شهر تهران طی دوره 1345-1390 - دانش شهر شماره 545(مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران)
1399 - فارسی

تحصیلات ادریس جهانگیر

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
1392 - 1394
کارشناسی مهندسی شهرسازی
1388 - 1392