نعمت مهدی زاده | سیویلیکا

نعمت مهدی زاده

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


عضویت نعمت مهدی زاده در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن حسابداری ایران

مقالات بین المللی نعمت مهدی زاده

Influence of Emotional Quotient on Decision-makings of Individual Investors Active in Tehran Stock Exchange Nemat Mehdizade and Behnam Azadi * Department of Accounting, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran Department of Accounting, Ardabil Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

مقالات نعمت مهدی زاده در کنفرانس های داخلی

حسابداری و حسابرسی با فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی
سال 1401
ارائه شده در ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران
تاثیر اینترنت اشیا بر اهداف گزارشگری پایداری سازمانها و جوامع
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
تاثیر هوش مصنوعی بر اهداف گزارشگری پایداری جوامع و سازمان ها
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
تاثیر ابر محاسبات بر اهداف گزارشگری پایداری جوامع و سازمان ها
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
عوامل موثر برکارایی و کاربردی بودن حسابداری بلادرنگ
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
بررسی عوامل موثر بر اجرای حسابداری سرمایه فکری
سال 1402
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین حسابداری، مدیریت و علوم انسانی در هزاره سوم
بررسی عوامل موثر بر اثربخشی طرح پاداش مدیریت مصرف برق در جلب مشارکت مشترکان خانگی و شناسایی راهکارهای افزایش آن
سال 1402
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
عوامل موثر بر بازار برق و تجدید ساختار با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران
سال 1402
ارائه شده در هفدهمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق، کامپیوتر و مهندسی پزشکی
عوامل موثر بر حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
حسابداری و حسابرسی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
ابزار های حسابداری گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
انعطاف پذیری مالی گزارشگری پایداری با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری در ایران
سال 1402
ارائه شده در اولین همایش ملی پژوهش های نو پدید در حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد با رویکرد توسعه اکوسیستم نوآوری
مهدی زاده، نعمت و احمد محمدی."بررسی تبعات کاهش سطح اهمیت گزارش حسابرسی در ایران." دهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، اصفهان
سال 1402
مهدی زاده، نعمت و رسول برادران حسن زاده. "حسابداری منابع انسانی با رویکرد توسعه پایدار در ایران."دهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری، اصفهان
سال 1402
تاثیر فناوری بلاکچین بر اهداف گزارشگری پایداری سازمانها و جوامع ارائه شده در بیست و یکمین همایش ملی حسابداری ایران و سومین همایش بین المللی حسابداری ایران (۱۴۰۲) نعمت مهدی زاده، یونس باد آور نهندی
سال 1402
بررسی رابطه بین هوش هیجانی و زیر مقیاس های تصمیم گیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. SID. https://sid.ir/paper/865977/fa
سال 1395
تاثیر هوش هیجانی بر تصمیمگیری های سرمایه گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران. کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.آزادی، بهنام، و مهدی زاده، نعمت. (1395). SID. https://sid.ir/paper/865975/fa
سال 1395

سوابق استادی نعمت مهدی زاده

دستیار آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1402

تحصیلات نعمت مهدی زاده

دکتری تخصصی حسابداری
1400

سوابق شغلی نعمت مهدی زاده

سایر سوابق مدیر عامل شرکت حساب پردازان آذربایجان
1393 - تاکنون
سایر سوابق کارشناس مالی شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
1397 - تاکنون