امین کریمی زاده | سیویلیکا

امین کریمی زاده

کارشناس ارشد شیمی آلی

معرفی

فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان و علاقه مند به حوزه شیمی آلی


عضویت امین کریمی زاده در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن شیمی ایران

مقالات امین کریمی زاده در کنفرانس های داخلی

بررسی ومقایسه ی الگوهای سنتی و فعال تدریس شیمی
سال 1396
ارائه شده در اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی دانش آموز محتوا آموزش شیمی
نقش آزمایشگاه در آموزش شیمی
سال 1397
ارائه شده در دهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران
آموزش محیط زیست و شیمی سبز در کتاب شیمی دهم
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
تحلیل محتوای کتب درسی شیمی دهم و یازدهم برمبنای شیمی سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
استفاده از فناوری های نوین در مدیریت پسماندهای جامد شهری
سال 1397
ارائه شده در همایش ملی آموزش سبز، حفظ محیط زیست و ارتقای سرمایه های اجتماعی
رابطه سبک های مدیریت کلاس با مهارت های ارتباطی دانش آموزان پایه دهم شهرستان سنندج در سال تحصیلی 97/98
سال 1398
ارائه شده در چهارمین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
مقایسه سبک های تفکر دانش آموزان رشته های مختلف پایه دوازدهم شهرستان کامیاران درسال تحصیلی 98/97
سال 1398
ارائه شده در اولین همایش ملی مدرسه فردا
کتاب درسی آزمایشگاه علوم تجربی 1 بودن؟ یا نبودن؟ مسئله این است ....
سال 1399
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
بررسی مقایسه ای میزان اهتمام به شیمی سبز در کتب درسی نظام قدیم، نظام جدید و نظام اموزشی امریکا
سال 1399
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
آموزش فناوری نانو و چالش های پیش رو
سال 1399
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
تحلیل محتوای کتاب درسی شیمی دهم براساس مولفه های سلامت جسمانی
سال 1399
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
چالش ها و راهکارهای آموزش آنلاین در دوران شیوع کرونا
سال 1399
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس ملی آموزش شیمی ایران
بررسی تحلیلی نظام تربیت معلم مدرن ایران با نظام تربیت معلم ژاپن وسنگاپور
سال 1399
ارائه شده در پنجمین همایش ملی تربیت معلم
طراحی آزمایش تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت تفهیم علم نانو به عنوان یک فناوری نوین در زمینه توسعه پایدار
سال 1401
ارائه شده در چهارمین همایش ملی آموزش شیمی

مقالات امین کریمی زاده در ژورنال های داخلی

طراحی آزمایش تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت تفهیم علم نانو به عنوان یک فناوری نوین در زمینه توسعه پایدار
سال 1402
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی
طراحی آزمایش تهیه نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن جهت تفهیم علم نانو به عنوان یک فناوری نوین در زمینه توسعه پایدار
سال 1401
ارائه شده در فصلنامه پژوهش در آموزش شیمی
رویکردهای آموزش شیمی از دیدگاه دانشجو معلمان دوره کارورزی: گذر از روش های سنتی به رویکردهای فعال تدریس امیرحسین چشمه خاور*، امیرمهدی غظنفری، امین کریمی زاده مجله پویش در آموزش علوم پایه، سال ششم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1399)، صص 52 -62
سال 1399

تحصیلات امین کریمی زاده

کارشناسی ارشد شیمی آلی
1399 - 1402
کارشناسی دبیری شیمی
1395 - 1399

سوابق شغلی امین کریمی زاده

تدریس دانشگاهی دبیر رسمی آموزش و پرورش
1395 - تاکنون